استاد صادق بریرانی

سال‌شمار زندگی استاد صادق بریرانی برگرفته از کتابی که نشر رسم به تازگی درباره استاد منتشر کرده است:

کتاب استاد بریرانی: اینجا

1302 : تولد در بندر انزلی، استان گیلان

ابتدایی و دوره اول دبیرستان در بندر انزلی و رشت

1323 : دیپلمه دوره دوم دبیرستان رشت

1326 : ورود به دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)

1331 : پایان دوره لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا

1332 : شرکت در دوره فیلم و عکاسی دانشگاه سیراکیوز (تهران)

1333 : تدریس در هنرستان نقاشی بهزاد

1335 : شرکت در بی‌ینال ونیز

1336 : رئیس اداره هنر گرافیک در اداره کل هنرهای زیبای کشور

1338 : فوق لیسانس سمعی بصری (هنر گرافیک) از دانشگاه ایندیانا (امریکا)

1339 : سفر به لندن، پاریس، مونیخ و رم برای مطالعه هنر

1343 : برگزاری نمایشگاه آثار در نگارخانه بورگز (تهران)

شرکت در بی‌ینال تهران

1344 : شرکت در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دهلی نو (هند)

شرکت در نمایشگاه انجمن ایران و امریکا (تهران)

شرکت در نمایشگاه نگارخانه بورگز (تهران)

1345 : شرکت در نخستین جشن هنر شیراز

شرکت در بی‌ینال تهران

1346 : شرکت در نمایشگاه بیست و پنج سال هنر ایران (تهران)

1347 : شرکت در نمایشگاه دانشگاه کلمبیا (نیویورک)

انتخاب و چاپ پوستر در نشریه سالانه گرافیس (زوریخ، سوئیس)

1348 : شرکت در نمایشگاه در نگارخانه بورگز (تهران)

1349 : شرکت در بی‌ینال گرافیک برنو (چک‌اسلواکی)

انتخاب و چاپ دو پوستر در نشریه سالانه گرافیس (زوریخ، سوئیس)

1350 : برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیروس (پاریس)

انتخاب و چاپ دو پوستر در نشریه سالانه گرافیس (زوریخ، سوئیس)

1351 : شرکت در بی‌ینال پوستر ورشو (لهستان)

شرکت در بی‌ینال گرافیک برنو (چک‌اسلواکی)

1352 : شرکت در کنفرانس بین‌المللی طراحی آسپن (کلرادو، امریکا)

اقامت در شهرک بین‌المللی هنر، پاریس

1353 : برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیروس (پاریس)

انتخاب و چاپ پوستر در نشریه سالانه گرافیس (زوریخ، سوئیس)

شرکت در بی‌ینال پوستر ورشو

شرکت در بی‌ینال گرافیک برنو (چک‌اسلواکی)

شرکت در نمایشگاه شهرک بین‌المللی هنر، پاریس

1354 : شرکت در نمایشگاه نگارخانه بِل‌شاس (پاریس)

شرکت در نمایشگاه مونژرون (فرانسه)

برگزاری نمایشگاه انفرادی در تهران‌گالری

شرکت در نخستین جشنواره هنر تهران

انتخاب و چاپ پوستر در نشریه سالانه گرافیس (زوریخ، سوئیس)

1355 : شرکت در نمایشگاه نگارخانه ماتیاس فِلس (پاریس)

شرکت در نمایشگاه انجمن ایران و امریکا (تهران)

عضو هیات داوران بی‌ینال گرافیک برنو (چک‌اسلواکی)

شرکت در بی‌ینال پوستر ورشو

1356 : دریافت مدال نقره از لایپزیک (آلمان)

برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیروس (پاریس)

شرکت در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی هنر معاصر (پاریس)

شرکت در نمایشگاه نگارخانه ستانتریون (لیل، فرانسه)

شرکت در نمایشگاه گروهی نگارخانه سیروس (پاریس)

1357 : شرکت در نمایشگاه نگارخانه آتلیه 2 (پاریس)

شرکت در نمایشگاه نگارخانه بِل‌شاس (پاریس)

شرکت در نمایشگاه مرکز بورف لادفانس 2 (پاریس)

شرکت در نمایشگاه نگارخانه آنتار (مونیخ، آلمان)

شرکت در نمایشگاه بین‌المللی 78 (بال، سوئیس)

شرکت در بی‌ینال پوستر ورشو

شرکت در بی‌ینال گرافیک برنو (چک‌اسلواکی)

شرکت در نمایشگاه بین‌المللی فلیک بولر (آلمان)

1358 : شرکت در نمایشگاه «هنر زنده در پاریس» (فرانسه)

شرکت در نمایشگاه پوستر کلرادور، دانشگاه کلرادور (امریکا)

انتخاب و چاپ دو پوستر در «مدرن پاب لیستی» (لندن)

1360 : تدریس هنر گرافیک در دانشگاه‌های تهران

1368 : برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون (تهران)

1369 : برگزاری نمایشگاه در نگارخانه سیحون (تهران)

1370 : شرکت در نخستین دوسالانه هنر ایران (تهران)

1371 : داور بی‌ینال گرافیک ایران (تهران)

1372 : برگزاری نمایشگاه در نگارخانه سیحون (تهران)

1373 : برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه فردریک اسپرات (سن‌هوزه، کالیفرنیا)

شرکت در چهارمین بی‌ینال گرافیک ایران (تهران)

1386 : بزرگداشت استاد بریرانی در نهمین بی‌ینال پوستر تهران

نمایشگاه گروهی پوستر؛ گرامیداشت 85 سالگی استاد بریرانی (سایت نشر رسم)

1396 : برگزاری نمایشگاه در نگارخانه بن (تهران)