محصول دیجیتالی

هوشنگ کاظمی؛ پیشگامان گرافیک نوین ایران (1)

هوشنگ کاظمی؛ پیشگامان گرافیک نوین ایران (1)

هوشنگ کاظمی؛ پیشگامان گرافیک نوین ایران (1)

۴٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

از مجموعه پیشگامان گرافیک نوین ایران

زنده‌یاد استاد هوشنگ کاظمی، نخستین ایرانی دانش آموخته گرافیک و موسس دانشگاه هنر است.

گردآونده: مهدی صادقی

به همراه آثاری استاد هوشنگ کاظمی

ناشر:‌رسم

چاپ اول: 1387