کالای فیزیکی

قول و قاتل

کتاب سینمایی ، نشر رسم ، انتشارات رسم ، مهدی صادقی ، فریدریش دورنمات ، فریتس لانگ ، فریتز لانگ ، قول ، ام ، M ، تحلیل فیلم ، نقد فیلم ، تحلیل سینمایی ، گرافیک فیلم ، رمان قول ، عزت الله فولادوند ، قتل های زنجیره ای
کتاب سینمایی ، نشر رسم ، انتشارات رسم ، مهدی صادقی ، فریدریش دورنمات ، فریتس لانگ ، فریتز لانگ ، قول ، ام ، M ، تحلیل فیلم ، نقد فیلم ، تحلیل سینمایی ، گرافیک فیلم ، رمان قول ، عزت الله فولادوند ، قتل های زنجیره ای
کتاب سینمایی ، نشر رسم ، انتشارات رسم ، مهدی صادقی ، فریدریش دورنمات ، فریتس لانگ ، فریتز لانگ ، قول ، ام ، M ، تحلیل فیلم ، نقد فیلم ، تحلیل سینمایی ، گرافیک فیلم ، رمان قول ، عزت الله فولادوند ، قتل های زنجیره ای
کتاب سینمایی ، نشر رسم ، انتشارات رسم ، مهدی صادقی ، فریدریش دورنمات ، فریتس لانگ ، فریتز لانگ ، قول ، ام ، M ، تحلیل فیلم ، نقد فیلم ، تحلیل سینمایی ، گرافیک فیلم ، رمان قول ، عزت الله فولادوند ، قتل های زنجیره ای

قول و قاتل

۲۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

بازخوانی قتل‌های زنجیره‌ای در رمان قول (فریدریش دورنمات) و فیلم قاتل (M) ام (فریتس لانگ).

نویسنده: مهدی صادقی

ناشر: رسم

چاپ نخست: آبان 1398

160 صفحه رقعی / شومیز

«قول»ی که دورنماتِ سوئیسی پدید آورد و «قاتل»ی که لانگِ آلمانی خلق کرد، در این کتاب با هم ملاقات می‌کنند و مقایسه می‌شوند.

اشتراکِ رفتاری قاتل و مقتول، باعث رخ دادن حادثه‌ی قتل می‌شود.

«قول» از «اشتراک» به «اتفاق» می‌رسد. اما در فیلم قاتل (ام) از «اتفاق» به «اشتراک» می‌رسیم؛ حادثه‌ی قتل، مردمِ مشکوکِ یک شهر را متحد می‌کند در جستجوی قاتلِ خودشیفه‌ی روانی.

هر دو اثر، برگرفته از شرایط یکسانِ دو جامعه‌ی متفاوت است. هر دو، نسبت به قتل‌های سریالی بچه‌ها بی‌تفاوت‌ند؛ یکی گرفتارِ سیب‌زمینی‌هاست تا به روزِ قحطی و فقر نیافتد و دیگری سرگرمِ روزمره‌گی‌های هراس‌انگیز.

هر دو، دادگاه‌های بی‌قانون و قاضی برپا می‌کنند تا با خشم بر دیگری، کاهلی‌شان را جبران کنند.

پلیسی که درست محاسبه، اما اشتباه عمل می‌کند، بدفرجام می‌شود و کارش به جنون می‌کشد. از آن سو، تبهکارانی که با هدف شرِ بیشتر، کارِ خیر انجام می‌دهند.

قاتل‌های روانی یا شکلات دوست دارند یا عاشقِ گاز زدن سیب‌اند!

تحلیل و مقایسه‌ی این تضادها، خواندنی است و پر از تامل و تاثر.

گفتگوی خبرگزاری کتاب با نویسنده: ایبنا